Günümüzde kurumsal markalaşma ve kurumsal kimlik, grafik tasarımın önemli bir parçasıdır. Tüm bu kurum ve kuruluşlar, bulundukları sektöre bakış açıları ile kendilerine birer kimlik edinirler. Oluşturulan bu kurumsal kimlik , kurumları birbirinden ayrıştırıcı özelliğe sahiptir.

kurumsal kimlikizmirwebsost

 

Düşüncede olan bu kimlik, gözle görülür bir görüntüye ve hissedilir bir algıya sahip olmak ister. İşte kurumsal kimlik tasarımı burada kendini gösterir. Kurumsal Kimlik tasarımı, amblem (logo) ve site tasarım çalışmaları ile ortaya çıkar.

Söz konusu olan kimlik tasarımının en önemli özelliği, özgün, ayrıştırıcı ve sizi her yönüyle ifade edebilen özelliğe sahip olmasıdır. Özgün bir kimlik, eğer doğru ellerde kombine edilirse, başarısıyla zamanla insanların görsel hafızasında yer eder. Bu algıda seçicilik durumu zamanla tercih edilir bir konuma gelir.

Bu süreçte, kimliğin insanlar üzerinde etkisi ortaya çıkar ve bununla beraber tepki doğar.

Bunun adı markalaşmadır. Artık bir markanız olmuştur ve bunun temelinde, yapılan özverili kurumsal kimlik tasarımı / çalışması bulunur.