Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar pencereli bir bakış açısı olmuştur. Günümüzde, aktif çalışan sistemlerde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok açık kaynak kod projesini barındırmaktadır.

İYS (içerik yönetim sistemi), ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.

icerik-yonetim-sistemi

 

İYS ;

 • Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,
 • Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,
 • Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,
 • Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
 • Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,
 • Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak . Bir İYS’inde veri herhangi bir şey olabilir.

Dökümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. İYS genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır. Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi İYS’nin en büyük avantajlarından birisidir.

img_slider_13_WireFrame_WebSiteDesign

 

Kısaca işlemler bütünü ;

 • İletişim yönetimi
 • Raporlama ve Analiz
 • Verimlilik
 • Güvenlik
 • Esneklik
 • Performans
 • Basit arayüz şeklindedir.